Print deze pagina

Welkom


HET KANSFONDS FACILITEERT

COMPUTERBRAIN TRAINING X-PLUS

Op 22 juni 2016 ontving Stichting Jeugd en Volwassenen Computerbrain een toekenningsbedrag van 10.000 met betrekking tot de het project "Computertraining xplus". Dit project is op 1 januari 2016 van start gegaan. Stichting Computerbrain (SJVC) begon op oktober 2015 met het inschrijven van deelnemers voor de training.

Kansfonds helpt mensen omzien naar de kwetsbaren in onze samenleving, zodat niemand buitengesloten raakt. We steunen kansrijke initiatieven die kwetsbare mensen helpen om hun situatie te doorbreken. En die zijn opgezet door betrokken mensen die iets willen doen voor de ander. Díe initiatieven, zo’n 600 per jaar, versterken we met geld. Dat doen we met giften van betrokken medemensen en door kennis en ervaring te delen. Zo zorgen we met elkaar voor een samenleving waarin plek is voor iedereen.

Project Computertraining X-PLUS gaat van start. Amsterdam, 31 oktober 2015.

Stichting Jeugd & Volwassenen Computerbrain (SJVC) start op 31 oktober 2015 met de inschrijving van deelnemers (m/v) aan project Computertraining XPLUS. Het project is gericht op bewoners van Amsterdam Zuidoost die niet of nauwelijks over computer- en/of internetvaardigheden beschikken en moeilijk een (on)betaalde baan kunnen vinden of anderzijds moeilijk kunnen participeren aan de maatschappij.

Het project voorziet in gratis computertraining voor zowel beginners als gevorderden, gratis interactieve themabijeenkomsten over omgaan met schulden, wonen en energiebesparing, werk zoeken en vinden en gratis individuele begeleiding bij het zoeken en vinden van (on)betaald werk. In Nederland kunnen 1,6 miljoen mensen niet omgaan met de computer. Dit zijn vooral senioren, laagopgeleiden, werkzoekenden en allochtonen. ‘Als je in deze tijd niet over voldoende computervaardigheden beschikt, dan wordt het leven bijna ondraaglijk’, aldus E.B. Botchey, projectleider SJVC. ‘Door de economische crisis raken steeds meer bewoners van Amsterdam Zuidoost in de problemen en het gebrek aan computervaardigheden weegt dan extra zwaar’, aldus Stephen Deul, projectcoördinator Arbeidsmarktbemiddeling, om alleen al bereikbaar te zijn voor werk heb je email en internetvaardigheden nodig’. Het project is bedoeld voor mensen die hun sociaaleconomische positie willen verbeteren, zelfredzamer willen worden en daar de nodige inspanningen voor willen leveren. Het totale project duurt 1 jaar en bestaat uit drie trajecten van ieder vier maanden; per traject is er plaats voor 90 deelnemers. Na afloop van ieder traject dienen de deelnemers uit te stromen naar (on)betaald werk, zelfstandig ondernemen of een reguliere opleiding. Intakegesprekken vinden plaats op maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag van 10.00 uur tot 12.00 uur en 18.00 tot 20.00. Dit zijn tevens de cursusdagen en tijdstippen. Deelnemers kunnen ofwel ’s ochtends dan wel ’s avonds deelnemen. De uitvoering vindt plaats bij Stichting Jeugd & Volwassenen Computerbrain, Kralenbeek 73, 1104 KJ Amsterdam Zuidoost. De locatie is op 5 minuten  loopafstand van metrostation Kraaiennest (lijn 53) en bereikbaar met bus 45 en 49.


Skanfondspowered by